Neden Adayım?

Ana Sayfa » Neden Adayım?

DOSTLAR SÖNMEDİ SOL MEMEMİZİN ALTINDAKİ CEVAHİR,SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR;EMEĞE ÖZGÜRLÜĞE,KARDEŞLİĞE DAİR.

İNSANLARIMIZIN GÖZÜNDE KORKUYU DEĞİL,

UMUDU GÖRMEK İÇİN ADAYIM

2015 seçimleri çok yakın. Ülkemiz kritik bir eşikte. Tarihinin en önemli dönemecindeyiz.

Ya ülke olarak uçurumun dibini boylayacağız, ya da kararlı ve cesaretli bir şekilde uçurumun kenarından umudu yeniden inşa edeceğiz. Bu ülkenin güzel günlerini, çağdaş, laik, sosyal ve çoğulcu bir Cumhuriyet olarak yeniden kuracağız.

Yoksulun, çiftçinin, işsizin, emeklinin, işçinin, gençlerin gözünde korkuyu değil, umudu görmek için çalışacağız. Hak kaybı değil, hakların daha da genişletilmesi için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız.

Ülkemizi Ortadoğu bataklığına sürükleyen dış politikamızı, toprağı, suyu, merası, ormanı kısacası doğal varlıklarını, insanın, emekçinin, kadınların, gençlerin umutların tükendiği, korkunun teslim aldığı bir ülkeye, gerici, zalim bir padişahlığa değil umudun, kardeşliğin, barışın yeniden yeşerdiği bir toplumda yaşayabilmenin koşullarını oluşturacağız.

Cumhuriyetin temel değerleri yerine görkemli gösterileri koyanlara, padişahlık sistemiyle bu ülkenin zenginini daha zengin yoksulunu daha da yoksullaştırarak toplum arasındaki gelir dağılımını bozanlara laikliği, çağdaşlığı, demokrasiyi, eşitliği daha çok savunarak yanıt vereceğiz.

Kar, rant ve sömürüye karşı daha çok eşitlik diyeceğiz.

Böylesi bir tarihsel süreçte Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili olarak mücadele etmeyi onurlu bir görev olarak kabul ediyorum.

NİÇİN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDUM?

 • Cumhuriyet’i kuran, insan odaklı, emekten ve özgürlükten yana siyaset üreten CHP’de politika yapmak için,
 • İşçinin, köylünün, memurun, esnafın, emeklinin, emekçinin ve yoksulun sesi olmak için,
 • İşsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğu ortadan kaldırabilmek için,
 • Eşit, özgür, adil sömürüsüz, savaşsız bir dünya ve Türkiye’yi kurma yönünde çaba harcamak için,
 • Toplumsal servetin yaratılması ve paylaştırılmasında emekçiler lehine müdahale edilmesini sağlamak için,
 • Üretilenin hakça bölüşülmesini sağlamak için,
 • Özgürlüklerin en özeli ve vazgeçilmezi olan düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne dokunulmaması için,
 • Kadınlarımızı evlere hapsetmeye, sürekli toplum dışına itmeye çalışan gerici siyasete karşı mücadele etmek için,
 • Yüksek Öğretim Kurumu’nu (YÖK) kaldırmak; üniversitelere bilimsel, idari ve mali özerklik sağlayarak torba bütçe uygulamasıyla akademik araştırmayı ve öğretimde etkinliği teşvik etmek için,
 • Kamu yönetiminde yandaşlık ve keyfiliğe son vermek; yolsuzluklarla etkin mücadele etmek için,
 • Halka eşit, etkin, nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti verilmesini sağlamak için,
 • Her türlü etnik, kültürel ve cinsiyete dayalı farklılığın mecliste temsil edilmesini savunmak için,
 • 12 Eylül darbesinden günümüze yansıyan çarpık hukuk anlayışının, antidemokratik kurum ve uygulamaların tümüyle tasfiye edilmesine katkıda bulunmak için,
 • İthalatı değil üretimi hedefleyen, emekten yana, küçük ve orta ölçekli aile çiftçiliğini destekleyen tarım politikalarının oluşturulması için,
 • Üretici ve tüketicilerin kendi gıda üretim ve tüketim sistemlerini, doğaya ve insanlara zarar vermeyecek biçimde, özgürce belirleyebilme hakkı olan gıda egemenliğini savunmak için,
 • Demokratik, çağdaş, insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamı sağlanması için,
 • Topraksız çiftçilerin, ırgatların, gezici ve geçici tarım işçilerinin hak ve çıkarlarını savunmak için,
 • Mevsimlik tarım ve orman işçilerinin sendikal örgütlenme haklarını sağlayarak elçi, çavuş, dayıbaşı gibi aracılardan, komisyonculardan kurtarmak için,
 • Söz ve kararın tarım emekçilerinde olduğu yapıları, üretici birliklerini, kooperatifleri desteklemek için,
 • Tohumlar üzerinde dev şirketlerin denetimini sağlayan; çiftçilerin kendi tohumlarını koruma-kullanma ve GDO’suz gıda üretme; tüketicilerin de GDO’suz yiyeceğe ulaşma imkânlarını ortadan kaldıran GDO’lar reddedilmesi için,
 • Halkımızın ortak varlığı olan doğal kaynaklarımızın yolsuzluk ve kötü yönetim sonucunda ticari rant konusu edilmesine son verilmesi için,
 • Meralarımızın, tarım arazilerimizin, sularımızın, yağmalanmasını, amacı dışında kullanılmasını ve kirletilerek yok edilmesini önleyecek yasal düzenlemelerin meslek odalarının da desteğiyle kamu adına yeniden tesis edilmesini sağlamak için,
 • Doğal tarım yapılmasını, yaygınlaştırılmasını, tekellere karşı özgün örgütlenmelerin ve kooperatifçiliğin geliştirilmesini ve desteklemesini sağlamak için,
 • Bilimi ve tekniği emperyalistlerin, sömürgenlerin değil halkın yararına sunma temeline dayanan TMMOB’nin ve bağlı odaların mücadele ruhunu ZMO üyesi bir ziraat mühendisi olarak meclise taşımak, onların sesi olmak için,
 • Aydınlık, çağdaş ve geleceğe umutla bakan çocuklarımızın gençlerimizin yetişeceği bir ülkeyi hep birlikte yeniden kurarak yönetmek için,

ADAY ADAYIYIM;

DESTEĞİNİZİ VE KATKILARINIZI BEKLİYORUM.

ORHAN SARIBAL

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI

KEMAL KILIÇDAROĞLU

FACEBOOKTA BİZİ TAKİP EDİN

%d blogcu bunu beğendi: